ไม่มีหมวดหมู่

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 256

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นางมะยม เนียมสุวร…
Read more

นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอบางมูลนาก พร้อมด้วยนางสาวสุกัลยา นาคเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว และกิ่งพันธุ์มะนาว ให้แก่ครัวเรือนตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (TPMAP) ปี พ.ศ.2565 โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์มะนาวจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพืจิตร ณ ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร