ข้อมูลพื้นฐาน

 

 

ตำบล   หมู่บ้าน  

ครัวเรือน
ทั้งหมด

ครัวเรือน เกษตรกร จำนวน ประชากร พื้นที่ ทั้งหมด
(ไร่)
พื้นที่ ทำนา (ไร่) พื้นที่ ทำไร่
(ไร่)
พื้นที่ ทำสวน (ไร่) พื้นที่ เลี้ยงสัตว
(ไร่)
พื้นที่ ประมง
(ไร่)
พื้นที่ อยู่อาศัย (ไร่)
หอไกร
9 1,871 577 8,421 25,275 17,383 0 616 16 110 1,500
บางไผ่
12 1,839 1,017 5,783 28,636 20,496 1,054 1265 4 283 2,890
เนินมะกอก
12 1,886 975 7,460 37,971 24,225 251 774 10 70 6,057
วังสำโรง
7 1,069 856 4,135 39,313 32,906 0 456 4 0 5,345
ภูมิ
5 546 375 2,426 16,870 13,9 77 0 361 2 0 491
ลำประดา
10 702 628 2,298 24,050 21,993 0 210 0 0 561
วังกรด
6 662 480 2,825 25,575 21,415 0 0 7 0 803
ห้วยเขน
5 336 270 1,164 5,380 4,603 0 43 0 30 500
วังตะกู
12 1,045 689 3,448 33,016 25,187 0 170 6 600 5,428
รวม
78 9,956 5,982 37,960 236,086 182,185 1,305 3,895 47 1,093
23,575