แนะนำสำนักงาน

สำนักงานเกษตรอำเภอบางมูลนาก

 

ตั้งอยู่ที่ 43/1 หมู่ที่5 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ห่างจากจังหวัดพิจิตรมาทางทิศใต้ประมาณ 52 กิโลเมตร
ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 300 กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ทิศใต้ ติดต่อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก ติดต่อ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร