ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 256

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอบางมูลนาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางมูลนาก ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร