นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอบางมูลนาก พร้อมด้วยนางสาวสุกัลยา นาคเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว และกิ่งพันธุ์มะนาว ให้แก่ครัวเรือนตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (TPMAP) ปี พ.ศ.2565 โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์มะนาวจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพืจิตร ณ ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น