วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอบางมูลนาก มอบหมายให้นางสาวฐานิกา สมประจบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวโชติภา สิงห์เล็ก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตาม/เยี่ยมเยียน นายธราธร จิตร์หาญ เกษตรกร Young Smart Farmer ผู้ปลูกไม้ผล (แตงโม เมล่อน บัตเตอร์นัท) พร้อมให้คำแนะนำการป้องกันกำจัดโรคและแมลงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจการ การตลาด และการจัดการผลผลิต ณ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น