จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.

นายเอกรัฐ นาถ้ำทอง เกษตรอำเภอบางมูลนาก    เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและคณะกรรมการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางมูลนาก เพื่อร่วมวิเคราะห์แผนการดำเนินงานของ ศพก. และการเตรียมความพร้อมจัดงาน Field day ปี 2562 และชี้แจงการดำเนินงานของระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 12 ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น