เกษตรอำเภอบางมูลนาก DM ประจำเดือนมีนาคม 2562

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเอกรัฐ นาถ้ำทอง
เกษตรอำเภอบางมูลนาก   พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางมูลนาก ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม 2562 เพื่อชี้แจงงานนโยบายและติดตามแผนการดำเนินงาน อาทิ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง งานแปลงใหญ่ งานกลุ่มข้าวจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ความก้าวหน้าโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบลและงานกิจกรรมอื่นๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น