ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวประจำวันที่ 9 มกราคม 2566
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/pfbid02oq2RyrbWMrtZ7w9VrKggL9H8CBhpAFtV6XH4MCDSWQq8jbYFThNauwPQoBCkypqrl/

ข่าวประจำวันที่ 6 มกราคม 2566
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/pfbid0hmFyhLwC9xugKrf6Sf7VxYb4GXEypaRGXEt6wt93gJtCB2y8duqSgw5Luja2LUAGl/?mibextid=Nif5oz

ข่าวประจำวันที่ 5 มกราคม 2566
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/pfbid02gdJ3aUY49b7XCoDjxPmdBESiQsbAhWDpfSYAfvp1ybX5SZpnXwm5g6RcxP9UPUKPl/?mibextid=Nif5oz

ข่าวประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2565
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02zhuwJKZ6cKJBTFHWJgaTNhX1Mya7B928RPoswyJnrgMfy4fAGztxFuZQUHEpUfeol&id=100047490248349&mibextid=Nif5oz

ข่าวประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0U8DywK1Xbkx3qhJVwyuWemjZEdMEr4AgxeFtR4v6WY19FXVi714PiBdZ6qsQCe8nl&id=100047490248349&mibextid=qC1gEa

ข่าวประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid032ePZ9RaYgWB8fU89MHYhAcZ4DoAuR4NkoLuL7gQFa8vWNybwTVvoyuK341VCeGJkl&id=100047490248349&mibextid=qC1gEa

ข่าวประจำวันที่ 17พฤศจิกายน 2565
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02qJcj5XAsGfWaWYg7sRcmpNJmuR3bdPutjVmZHYSRfrNma2cZGQDoqvkJgthsLgS7l&id=100047490248349

ข่าวประจำวันที่ 16พฤศจิกายน 2565

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02uoxPG2yMBL83nnYyrwfoUMRQRdMfS4TAhPpeF14j1dn1pqQb1FUR7quvoxs3kpPdl&id=100047490248349

ข่าวประจำวันที่14 พฤศจิกายน 2565
http://ส่งข่าว วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0W6ZepPTf3ax48biF6EKKKa7kWDBbQK63mrVEG9VtnxsEx1VqjuXm9yn82tND6YhSl&id=100047490248349

ข่าวประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02vJ25AEpd4Aq7RRQqR6pRuyqA87wPAufCtTx8MdUYoxhVkqV7ZYHpbvTDjhFmrSGcl&id=100047490248349

ข่าวประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02F2DvZxg8DEeMsfXFeYUz7B719fMLLcrCLwEM6Q9Cpj9AAtCzcKEvTi8L4Vv75rBLl&id=100047490248349

ข่าวประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ng9uTmtHC2x7Ap73KUV6pBBCukjki1ccqHgqqD8m88naw5qDXZuV7dW42A1Z1pvRl&id=100047490248349

ข่าวประจำวันที่7พฤศจิกายน2565
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02TQw9wFJk8af3N8h5MonkTwAZhd4ZAzrn2UJ9q9D17PVmpW66tDbLAfg7ZYUNRLtXl&id=100047490248349

ช่าวประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

https://www.facebook.com/100047490248349/posts/pfbid029RyYybPZ197NzPAGwTQq7ncsCaFvAFAHr8T9qVEopsexxhMxaHdfeEEoZCLic7iAl

ข่าวประจำวันที่ 3พฤศจิกายน 2565
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid04EmuEd6C9t11qSysQR135bnjbh995NKHdMyosncpBgeHJ4ZhiBTosK8S7HVfVzyQl&id=10004749024834

ข่าวประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ndy2KqfyugjS4GTjcUhZPfQfgz3kKqkE2eZmzpYXdLwo9dcUk9hRMUbJbuwKv4ADl&id=10004749024834

ข่าวประจำวันที่ 19ตุลาคม 2565
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0hr28j3FuXaMSX19HVNUk9nJWsCiWV7ktaDetgMZH3t2AdPBd1upAgPRq7u5BQutel&id=100047490248349

ข่าวประจำวันที่ 18ตุลาคม 2565
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02BjXiaHMhvt4ofnt85ugKQV29dvHPpW6B28BzntqHEJXh1PhQ1XjedJSTFyy47fHPl&id=100047490248349

ข่าวประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2565
http://สำนักงานเกษตรอำเภอบางมูลนาก ส่งข่าว วันที่ 17 ตุลาคม 2565 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0XDRF7574S5rAuuyRDPdh3AeZhVURqT5QG9VjAMvrxXFm7eXtmLPTstXKFGgppdPol&id=100047490248349

ข่าวประจำวันที่4ตุลาคม2565

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0imR2nCtasMXkfKKA8kjkjmCcnnJNdCCtUThS8aEGWAZNPC8WtYi4PLwpokFqu5xml&id=100047490248349

ข่าวประจำวันที่ 3 ตลาคม 2565
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid033AiyTf1rPnLEfUg3r4cpYJHM7SrgHDbVhgMWiu9Qq5q4N22txhe5hPXnNYJpurpMl&id=100047490248349

ข่าวประจำวันที่ 23 กันยายน2565
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02fQ96mKZym1mw66RwtfudvLkYThq92cmfnxUDU2g7vgNJixNywXLoNRkFN93L7TWYl&id=100047490248349&mibextid=pwzuuw

ข่าวประจำวันที่ 21กันยายน2565
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02NtUa5f25Cu8abSUoYtCmSdzyqs5X41Avf3pHHAvbeDDcX7EpdPdS5GtxwTdFZCnsl&id=100047490248349&mibextid=cwv5hk

ข่าวประจำวันที่ 20กันยายน 2565
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0uoNvBc8613YJum1eNoNHbDUQaoQzrTWnCZXeyvtMBBsn4EmLH7qkFnBfyAXXHPPYl&id=100047490248349&mibextid=cwv5hk

ข่าวประจำวันที่ 19 กันยายน 2565
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02tW8bxkDCvdL7jG9EuGFsNRZHzbTvtuZYq6s8jZtL2aFu4Qkj4GSHyb3E4aX9pPDql&id=100047490248349&mibextid=cwv5h

ข่าวประจำวันที่ 16 กันยายน 2565

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02UHU9icyMCVqCVhmz6uZE5JooUhgrTUZjz2Yo21Dh5p2CWQoek7aP8nRgGpKxs6Jil&id=100047490248349&mibextid=cwv5hk

ข่าววันที่ 14 กันยายน 2565
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid036V9C5ssEC5AwHeMP9XGdB4VFKEWvaYuEDuW3pq4y36phM2DYjiiqy5zTpWheiTANl&id=100047490248349&mibextid=cwv5hk

ข่าวประจำวันที่ 5 กันยายน 2565

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02vp1paWitKAN8W9WZEHULCuutXPUAoDVU8Vc9873vpm26Ap7Zx16JqwgjeZRrXC91l&id=100047490248349

ข่าวประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2565

https://www.facebook.com/100047490248349/posts/pfbid02hgayzipoHzaAWWPm3Jv9t5q49o1ajjGhwgcVh1ttjLzgS3tqDBPwJZV4xq341Um4l/?d=n&mibextid=lyymq4


ข่าวประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2565
http:// https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid036FFQy7cekUs6MjSmbhBkpiM4EYtnz7EDDyw13TrMvFjHTevCsn1VHjYYpJfYm9Pvl&id=100047490248349

ข่าวประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2565
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/pfbid02XHxmdkihg12aN12Km6TSjbYkiJPiNJB8B7mXbbcs1ojZLyTUZez8gJpUF4E9nbddl/?d=n&mibextid=lyymq4

ข่าวประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/pfbid033mJgeQqavW7KowtZZdy92V5tQipCuUHc7MxjG7YuWketXTKnfPGpUiAjQEmxCHvLl/?d=n&mibextid=lyymq4

ข่าวประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2565
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/pfbid02eHtfjV2tBzLTRQfjyHwr36cUxVb9uzD2RhTpkePkDrid7eKKLHUYJjffoZjM4Nqjl/

ข่าวประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/pfbid0DTC7osq4jG9LifZ7btK4ftRdtajkEwKEVprJoFCVkmkKV7ZoKm3rbBHo2b1yTai6l/?d=n

ข่าวประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2565
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/pfbid0CdU465NTC7hhQTmWwRGcZzvDfcMWVUJRD55TMXG7xFmwDnitStiA6Vj7nrGkS9bVl/?d=n&mibextid=lyymq4

ข่าวประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/pfbid026h1tww7pAT2ECCnw3Kdm6TC3Qy5L346a1XempNnSYobNphuXzWcitbiZhyJZqt29l/?d=n

ข่าวประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/pfbid0Ec8rHwHQd6y13Gfuw87p6MdR9UqucG6uAHaacqDhkdLeWsbVoSfATAiMcdyyFdQMl/?d=

ข่าวประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/pfbid02K285FJCmcNDqH3zMXJpYtv67vmxBkNt8CiNysdAHvRCXr7MTWpKRHkU92df6ofFvl/?d=n

ข่าวประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2565
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/pfbid0weG2qB4KzPjn8h9NAYrxhnPUCSFQzXBBCB8gRwQtfkFdYD8Zuex5PsvWd3HT4rpzl/?d=n

ข่าวประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/pfbid0YtTCA3y9vpyYDhHtZox76HPjX6rN1H3NaDAWnG5P66YPDVWvtudbfnBgPiSQ2qF2l/?d=n

ข่าวประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/pfbid029TL7NvUTRCgM6L8YunWw3baVrNqyW17UsPJkBsxFhh2sVNyo548gBuZci5kmEfE9l/?d=n


ข่าวประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2565
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/pfbid02FWDn2PX2kQKBwgnmzM3DnX7aF7sbrWkAtWGASE4ETSVifxhorpKHdpPMgbsy2T9Kl/?d=

ข่าวประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/pfbid0QXfU6pfUf8e1w6ni74b4XteuT5w3NEbFUqcZtNdABhV1t7iKf7kHihwsBqjLN5JCl/?d=n

ข่าวประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/pfbid035bSfwQh6ki12ef37LqzMEaQwU28RuYBcWbG8mCWNYxPJAZoovPeoAZCAykSy6q6Zl/?d=n

ข่าวประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2565
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/pfbid0wGdDivzLLwiedKYsesdpDjVBg8YhLTFRxFfQeY3akrEjz4o2bi1nkfMWBdUpD1Bal/?d=n

ข่าวประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2565
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/pfbid0D66jGJ8wKz89GMMCEN8SKMa82chAqRWe8ryDoZu4nWLrX7yV1twUfyuAn46iBp74l/?d=n

ข่าวประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2565
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/pfbid0363kzH8psw4QxidyUKk294BtYqJRkvxe3FAQZs6fJbwSFxBfKVjVE4ttRRqazYH3Zl/?d=n

ข่าวประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/pfbid0sCjCpXHSBr5Gebj45J7zToPx8QfR2jeLwaUAa6tuAtzpmfZ3sVyaWhCj4DQ5Nt4Kl/?d=n

ข่าวประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2565
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/pfbid0Usc1qNxq8idoYiSaKHhuwxgbrRpa54sFBHV7Bvuoxeqvf39mkpaCr6aPo1oeYG3dl/?d=n

ข่าวประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2565
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/542079484051722/?d=n

ข่าวประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2565
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/541451857447818/?d=n
ข่าวประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2565
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/539250991001238/?d=n

ข่าวประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/538594511066886/?d=
ข่าวประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2565
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/537972494462421/?d=n
สำนักงานเกษตรอำเภอบางมูลนาก
ข่าวประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2565
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/537359101190427/?d=n

ข่าวประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2565
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/536758914583779/?d=n

ข่าวประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2565
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/534710771455260/?d=n

ข่าวประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2565
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/534107494848921/?d=n

ข่าวประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2565
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/533447921581545/?d=n


เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกแกงบ้านห้วยเขน ในการดำเนินกิจกรรมการผลิตน้ำพริกแกงเผ็ด น้ำพริกแกงส้ม และน้ำพริกแกงเขียวหวาน รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจการ การตลาด และการจัดการวัตถุดิบ ณ หมู่ 2 ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/532835034976167/?d=n

ข่าวประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2565
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/532144911711846/?d=n

ข่าวประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2565
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/530375098555494/?d=n

ข่าวประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2565
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/529568091969528/?d=n

ข่าวประจำวันที่ 1 มิถภุนายน 2565
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/528947868698217/?d=n
ข่าวประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/527628495496821/?d=n
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/525696649023339/?d=n

ข่าวประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2556
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/525040269088977/?d=n
ข่าวประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2556
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/524450695814601/?d=n

สำนักงานเกษตรอำเภอบางมูลนาก
ส่งข่าว วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

https://www.facebook.com/100047490248349/posts/523723595887311/?d=n
https://www.facebook.com/100047490248349/posts/523107455948925/?d=n

สำนักงานเกษตรอำเภอบางมูลนาก
ส่งข่าว วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

https://www.facebook.com/100047490248349/posts/521190002807337/?d=n