ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

จัดซื้อ ปีงบประมาณ 2565 (งวด 2)

จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565(งวด2)