ติดต่อเรา


  • สำนักงานเกษตรอำเภอบางมูลนาก 43/1 หมู่ 5 ตำบลหอไกร  อำเภอบางมูลนาก   จังหวัดพิจิตร  66120     โทร. 0-5663-1789 

  •  E-mail. bangmunnak.doae@gmail.com